Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth dogefnnau , 4 Mehefin 2013