Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth dogefnnau , 10 Medi 2013