Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth dogefnnau , 9 Medi 2014