Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 10 Mawrth 2010