Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 22 Medi 2010