Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 16 Mawrth 2011