Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 5 Hydref 2011