Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 7 Mawrth 2012