Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 10 Hydref 2012