Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 23 Ionawr 2013