Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 6 Mawrth 2013