Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 9 Hydref 2013