Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 5 Mawrth 2014