Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 8 Hydref 2014