Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog dogefnnau , 4 Mawrth 2015