Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 4 Tachwedd 2008