Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 13 Hydref 2009