Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 11 Hydref 2011