Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 23 Hydref 2012