Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 28 Hydref 2014