Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli dogefnnau , 31 Mawrth 2015