Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 6 Hydref 2009