Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 16 Mawrth 2010