Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 5 Hydref 2010