Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 8 Mawrth 2011