Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 4 Hydref 2011