Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 27 Mawrth 2012