Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 21 Hydref 2013