Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 16 Hydref 2014