Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw dogefnnau , 19 Mawrth 2015