Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 20 Chwefror 2013