Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 31 Gorffennaf 2014