Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth

Dyddiad cyhoeddi: 23/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/07/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/07/2020 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: