Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet, Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Statws Penderfyniad: Argymhellion wedi'u cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Rhoddwyd caniatâd i gynnal ymgynghoriad statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen.

Dyddiad cyhoeddi: 15/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 15/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/09/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: