Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyniwyd a chymeradwywyd y canlynol:-

 

  • Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2019/20
  • Ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth, 2020.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 04/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau Cefnogol: