Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y diwygiadau oedd yn cael ei gynnig i ran 4.6 a pharagraff 6.2.1 o’r Canllaw a phenderfynwyd cymeradwyo rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus sydd yn benodol berthnasol i’r rhannau hynny.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 04/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau Cefnogol: