Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd rhyddhau’r Canllaw Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer cyfnod ymgynghori cyhoeddus.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 04/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/09/2020 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau Cefnogol: