Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Peredur Jenkins yn Gadeirydd y Pwyllgor am 2020/21

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 14/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/10/2020 - Pwyllgor Pensiynau