Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiad.

 

Rhesymau:

 

Nodwyd y byddai hyn yn sicrhau bod aelodau etholedig yn derbyn yr un hawliau a swyddogion. Awgrymwyd y byddai hyn yn hybu amrywiaeth mewn democratiaeth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2020 - Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Dogfennau Cefnogol: