Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiad.

 

Rhesymau:

 

Oherwydd yr argyfwng Covid-19, ni fu’n bosib cynnal hyfforddiant yn y ffordd ‘draddodiadol’ ers peth amser, a bu’n anorfod datblygu dulliau amgen e.e. hyfforddiant rhithiol (‘o bell’) ar gyfer y dyfodol.

 

Gyda hyn mewn golwg, lluniwyd rhaglen hyfforddiant ar gyfer 2020/21, gan ymdrechu i gynnal amrywiaeth o deitlau perthnasol o ansawdd uchel.

 

Nodwyd bod nifer o’r aelodau presennol wedi bod ar y cyrsiau hyfforddiant ac yn croesawu’r dull newydd o’u gweithredu’n rhithiol. Ategwyd bod mwy o aelodau yn mynychu oherwydd y natur hwylus o dderbyn hyfforddiant o bell.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/11/2020 - Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Dogfennau Cefnogol: