Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Selwyn Griffiths yn Gadeirydd y pwyllgor hwn ar gyfer 2020/21.

Dyddiad cyhoeddi: 10/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/03/2021 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog