Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Hefin Underwood fel Cadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ar gyfer y flwyddyn 2021/22.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/03/2021 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli