Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a mabwysiadu’r Canllaw.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/03/2021 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau Cefnogol: