Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn a nodi’r wybodaeth

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/10/2021 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: