Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn Cynllun Archwilio Cyfrifon Cronfa Bensiwn Gwynedd ar gyfer y flwyddyn 31 Mawrth 2022 (sydd yn cael ei gwblhau gan Archwilio Cymru).

 

Dyddiad cyhoeddi: 27/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/06/2022 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: