Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 

Derbyn a chymeradwyo’r Cynllun Busnes

 

Dyddiad cyhoeddi: 27/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/06/2022 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: