Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd June Jones yn Is-gadeirydd ar gyfer 2022/23.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2022

Dyddiad y penderfyniad: 11/10/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/10/2022 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog