Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn a chadarnhau enwebiadau ar gyfer mynychu digwyddiadau 2023

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: