Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

  • Derbyn a nodir adroddiad cynnydd
  • Cymeradwyo amcanion yr Ymgynghorwyr Buddsoddi am y cyfnod nesaf yn ddarostyngedig i ychwanegu’r gair ‘pendant’ i amcan 7 ‘Darparu cyngor perthnasol ac amserol’.

‘... gallai cyngor ‘amgen’ weithiau fod yn fwy rhagweithiol, pendant ac amserol ...’

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: