Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn a chadarnhau'r tybiaethau a’r polisïau yn y Datganiad Strategaeth Cyllido (drafft)
  • Cymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Cyllido (drafft) ar gyfer ymgynghoriad gyda holl gyflogwyr y Gronfa

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: